психолог психотерапевт Permalink | Comments Off on психолог психотерапевт

Д-р Емилия Симеонова е завършила СУ „Св. Климент Охридски” специалност Психология. През 1981 получава квалификация по клинична психология и практикува 20години в Университетска болница към МА по Ортопедия и Травматология. Има участие в семинари и тренинги по психотерапия от национално и международно ниво. От 2001 е свободнопрактикуващ терапевт. Професионалната й ориентация е Когнитивно-поведенческа психотерапия и Аналитична психология. Прилага техники от различни терапевтични школи, съвременни модификации на Авто- генния тренинг, Хромо- и Вибрационна терапия, съзи- дателна визуализация, интерпретация на сънища и символи, техники за личностова трансформация и укрепва- не на физиологичното състояние.

Магистър Надя Симеонова е завършила СУ „Св. Климент Охридски” специалност Философия . Между 2002 и 2006 специализира Психотерапия в Института по Психотерапия на Университет Leopold Franzen (Австрия). Практикува Selfmanagement, Stressmanagement, Автогенен тренинг, също така методи и техники от Когнитивно- поведенческата психотерапия, Гещалтпсихотерапията, Аналитичната психология, Кататимно-имагинативната психотерапия и Невролингвистичното програмиране.