Д-р Емилия Симеонова е завършила СУ „Св. Климент Охридски” специалност Психология. През 1981 получава квалификация по клинична психология и практикува 20години в Университетска болница към МА по Ортопедия и Травматология. Има участие в семинари и тренинги по психотерапия от национално и международно ниво. От 2001 е свободнопрактикуващ терапевт. Професионалната й ориентация е Когнитивно-поведенческа психотерапия и Аналитична психология. Прилага техники от различни терапевтични школи, съвременни модификации на Автогеннен тренинг, Хромо- и Вибрационна терапия, съзидателна визуализация, Силва метод, техники за личностова трансформация и укрепване на физиологичното състояние.

Магистър Надя Симеонова е завършила СУ „Св. Климент Охридски” специалност Философия. Между 2002 и 2006 специализира Психотерапия в Института по Психотерапия на Университет Leopold Franzen (Австрия). Практикува Selfmanagement, Управление на стреса, Автогенен тренинг, методи и техники от Когнитивно-поведенческата психотерапия, Схема терапия, Гещалтпсихотерапия и Невролингвистично програмиране.