да потърсите психотерапевтична помощ.

В случай, че откриете една или повече от посочените причини
е препоръчително да потърсите професионална помощ.

 • Потиснат/а съм и не изпитвам радост от живота.
 • Чувствам тъга и самота.
 • Чувствам липса на вътрешна подбуда, желания, усещам се непрекъснато изтощен/а или на ръба на силите си.
 • Намирам се в една обременяваща преходна ситуация (напр. хронична болест, смърт на близък, развод, раздяла, злополука, …), която е трудна за преодоляване.
 • Чувствам се болен/а или имам болки, въпреки че лекарите твърдят, че съм органично здрав/а и изследванията доказват същото.
 • Често ме измъчват мисли и чувства, които не смея да споделя ( срам, вина, ненавист, празнота, отчужденост,…)
 • Понякога мисля за самоубийство.
 • Имам връзка, която много ме обременява.
 • Имам понижена концентрация и успеваемост.
 • Заради децата ми се чувствам трайно на ръба на силите си.
 • Имам появяващи се отново проблеми в контакта с другите хора (напр. на работното място).
 • Имам вредни навици, които пречат на ежедневните ми дейности и взаимоотношения.
 • Чувствам се вътрешно принуден постоянно да мисля и върша едно и също, при все че това много ме ограничава.
 • Желая да използвам по-добре възможностите си, но не знам как.
 • Имам проблем със сексуалността си.
 • Нерешителен/а съм и това ме измъчва.
 • Често усещам неспокойствие, раздразнителност, гняв и напрежение.
 • Без очевидна причина получавам сърцебиене или страх, че ще умра.
 • Изпитвам страхове, които ме натоварват и ограничават: от контакт с околните, от авторитети, изпити, от големи пространства или тесни помещения и др.
 • Детето ми често реагира агресивно или е тъжно и затворено в себе си. Има проблеми в контакта с връстниците си.
Copyright © 2006-2022 psihilog психолог психотерапевт