За тези, които искат да постигнат успех в личния и професионалния си живот, да подобрят самоконтрола, паметта, концентрацията и качеството на живот предлагаме съвременни техники и методи, чрез които да се справят много по-успешно в различни сфери, да се борят по-ефективно със стреса, да откриват алтернативни стратегии за решаване на различни проблеми, самопознание и развитие.

Интервю “Учим се да зареждаме вътрешните батерии с оптимизъм”