Психосоматични заболявания

Това са органични или функционални смущения, които са повлияни от психични и социални фактори. Най-често срещаните функционални смущения са главоболие, болки в гърба, кръста, отпадналост, сърцебиене, затруднено дишане, проблеми с кръвното налягане и др. При отсъствие на органично заболяване, медиците констатират: „Вие сте здрав/а!” Въпреки утешителното твърдение дискомфортът остава, появява се съмнение в компетентната оценка, търси се консултация с други специалисти, предписват се лекарства, които имат временен или никакъв ефект. Пациентът попада в един обречен кръг, защото истинската причина не е атакувана.  В случая говорим за психологична причина като вътрешни конфликти, неудовлетвореност, вина, загуба, страх и др.  За да се отстрани психосоматичния проблем е необходимо  да се открие психологичния проблем и да се реши. В кабинета провеждаме лечение на психосоматични заболявания. В зависимост от проблематиката се предлага подходяща терапия.