Свържете се с нас

Възможно е консултациите да бъдат проведени посредством Whatsapp, Viber или друг телефонен/онлайн вариант след предварително заплащане и уговаряне на час.

Психологичният кабинет се намира в центъра на София. Налично е помещение за изчакващи.

За предварително записване и повече информация:

Надя Симеонова  +359 877 110 741
e-mail: nadya@simeonova.info

Емилия Симеонова  +359 898 587 985
e-mail: emi@simeonova.info

Адрес: ул. “проф. Фритьоф Нансен” №29