АТ е научен метод, който се практикува повече от 80 години. Той е съвкупност от техники за саморегулация и самоконтрол, които лесно се усвояват. С АТ човек се трeнира на passive concentration (пасивна концентрация), състояние граничещо с будното и сънното. Постигат се резултати в три аспекта:

Подобряване на здравословното състояние

Изследвания в Mind/Body Medical Institute at Harvard University сочат, че между 70 и 90 процента от посещенията в медицински заведения са свързани със заболявания породени от дистрес. Чрез АТ всеки може да се научи да контролира стреса и да подобри здравословното си състояние. Наблюдават се конкретни резултати като:

 • нормализиране на висшата нервна дейност и вегетативните функции на организма
 • укрепване на имунната система
 • нормализиране на артериалното налягане
 • подобряване на съня
 • подпомагане на оздравителния процес, като средство блокиращо психо-травмиращите въздействия
 • лечение на психосоматични и функционални заболявания
 • и др.

Контрол над стреса

Всеки път когато се чувстваме напрегнати, сме свидетели на стрес-реакция на организма. Причините (стесори) могат да бъдат както обективни, така и субективни. Тялото ни реагира на поддържащи или засилващи стреса мисли, чрез свързване на симпатиковия дял на вегетативната нервна система с ендокринната система. Чрез АТ може да се неутрализират негативните ефекти на стреса и да се постигнат резултати като:

 • понижаване нивото на психо-физическо напрежение
 • отстраняване на умствената умора
 • възстановяване на изразходената психо-физическа енергия
 • понижаване на стрес-хормоните
 • и др.

Подобряване на възможностите

Научни изследвания доказаха, че чувствата и поведението ни са резултат предимно на несъзнателна дейност извън контрола на съзнанието ни. С помоща на техники от АТ човек се научава да контролира съзнателно някои подсъзнателни процеси и така да постига по-добра продуктивност и ефективност в различни области на живота. АТ предлага техники за подобряване на паметта и по-лесно запомняне на това, което слушате или четете. С АТ трениращият се научава да използва нива на ума, при които има достъп до богата и разнообразна информация както с логиката си, така и с интуицията. През 70-те и 80-те години серия от научни експерименти доказаха, че успяващи хора като бизнесмени, музиканти, артисти, математици, спортисти, духовни учителии др. притежават висока степен на brainwave synchronization. Това означава, че двете мозъчни полукълба – ляво и дяснo са в синхрон. Умът е в състояние граничещо с релаксация и стимулиране. В това състояние човек се справя по-добре с проблемите понеже не е прекалено напрегнат или прекалено отпуснат. С по-съвременни техники, в основата на които е АТ, може да се работи в насока:

 • подобряване на самочувствието
 • самопознание
 • подобряване качеството на мислене
 • креативност

Тренингите се провеждат под ръководството на специалисти. Усвояват се лесно и приятно, след което могат да бъдат прилагани в домашна обстановка.

Интервю:

http://www.monitor.bg/article?id=230607

Полезни линкове:

http://www.autogenic-therapy.org.uk/0001/whatisat-00.htm

http://www.autogenic-therapy.org.uk/0001/news-62.htm

http://www.autogenictraining.org/what-is-stress.html

http://www.healthlinkbc.ca/kbase/topic/special/ta7045spec/sec1.htm